Version: 3.0.7823

TR

Bir firmaya bağlı kişinin düzenle sayfasından Durum alanı kaldırıldı

Tasarım iyileştirmeleri yapıldı

Etkinliklere iptal etme  özelliği eklendi

Etkinliklerin tarihini ve saatini değiştirince e-posta ile bilgilendirme özelliği eklendi

Etkinlik silinince bağlı olduğu görev de iptal edilecek şekilde güncellendi

Sipariş silinince bağlı olduğu görev de iptal edilecek şekilde güncellendi

Teklif silinince bağlı olduğu görev de iptal edilecek şekilde güncellendi

Fırsat silinince bağlı olduğu görev de iptal edilecek şekilde güncellendi

Siparişleri PDF'ye dönüştürürken ürün sırasının bozulma hatası giderildi

Liste olarak gösterilen görevler termin tarihine göre sıralanacak şekilde güncellendi

Modüllere ait raporlar Yönetim -> Raporlar sayfasında toplandı

Ayarlar sayfasının tasarımı iyileştirildi ve içerisine arama özelliği eklendi

GİB'den iptal edilmiş E-faturaların Planports üzerinden de iptal edebileceği bir ara yüz tasarlandı. Bknz: Yönetim -> Ayarlar -> Planports E-Fatura İptal

Borç/Alacak dekontuyla mahsuplaştırılmış faturaların iade edilebilmesi engellendi

EN

Removed Status field from person edit page

Design improvements have been made

Added the ability to cancel activities

Added e-mail notification feature when changing the date and time of events

Updated the task to be canceled when the event is deleted

Updated the task to be canceled when the order is deleted

Updated the task to be canceled when the offer is deleted

Updated the task to be canceled when the opportunity is deleted

Fixed a bug where product order was broken when converting orders to PDF

Updated the tasks shown as a list to be sorted by due date

The reports of the modules were collected in the Administration -> Reports page

The design of the settings page has been improved and the search feature has been added to it

Turkish e-invoice improvements

The return of invoices that have been cleared with a Debit/Credit note has been prevented


can.kolcuoglu@planports.com 6/2/2021