Version: 3.0.7788

TR

Tekliflere satırlarda kdv oranı gösterebilmek için yeni ayar eklendi

Tekliflere satır toplamlarını kdv  dahil/hariç gösterebilmek için yeni ayar eklendi

Siparişlere satırlarda kdv oranı gösterebilmek için yeni ayar eklendi

Siparişlere satır toplamlarını kdv  dahil/hariç gösterebilmek için yeni ayar eklendi

Profilim sayfasına mobil uygulama oturumu açılmış cihazların listesi eklendi

E-faturalara HKS tipi eklendi

E-faturaları kabul/red senaryosunda iyileştirmeler yapıldı

Eposta şablonlarında toplantı davetine ait şablonların gelmeme hatası giderildi

Faturalarda kaydet ve detaya git buttonunun çalışmama hatası giderildi

Sipariş stok hareketine dönüştükten sonra, siparişin bağlantılar kısmına dönüştüğü stok hareketine ait linkler eklendi

Görev raporları sayfasında iyileştirmeler yapıldı

Planports modülleri için yeni roller geliştirildi. Bu roller aracılığıyla modüller kullanıcı bazında açılıp kapatılabilecek, kullanıcı yetkileri kısıtlanabilecek.

Yönetim -> Kullanıcılarım -> Kullanıcı -> Roller sayfası kullanıcı dostu olması için yeniden tasarlandı. 

"Lite Kullanıcı" adında yeni kullanıcı tipi eklendi. Lite kullanıcı sadece kişileri, etkinlikleri ve görevleri görebilir, diğer modülleri göremez.

EN

A new setting has been added to show the VAT rate in the lines of the proposals.

A new setting has been added to show line totals with / without VAT.

A new setting has been added to show the VAT rate in lines for orders.

A new setting has been added to show order totals with / without VAT.

The list of devices logged in from the mobile application has been added to the My Profile page.

Turkish E-Invoice improvements

Fixed meeting invitation templates were not displayed in email templates.

Fixed the save and go to details button in invoices which was not working correctly.

The links of the order that has been converted to stock movement are shown in the links tab of stock movement.

Improvements have been made to the task reports page

New roles have been developed for Planports modules. Through these roles, modules can be turned on and off on a user basis, and user privileges can be restricted.

Management -> My Users -> User -> Roles page has been redesigned to be user friendly.

A new user type named "Lite User" has been added. Lite user can only see contacts, events and tasks, not other modules.


can.kolcuoglu@planports.com 4/28/2021