Version: 3.0.7629

TR

Görevlerde iyileştirmeler yapıldı

Fatura düzenleme ve kopyalamada karşılaşılan vade tarihi girememe hatası giderildi

EN

Improvements to the tasks

An error causes not being able to enter due date in invoice editing and copying was fixed


can.kolcuoglu@planports.com 11/20/2020