Version: 3.0.7591

TR

Görevler için Kontrol Listesi şablonu oluşturma aracı eklendi

Sipariş raporlarındaki hatalar düzeltildi

Sipariş kalemlerini göreve dönüştürme özelliği eklendi

Küçük hata düzeltmeleri

EN

Added Checklist template creation tool for tasks

Fixed small errors in order reports

Functionality  to convert order items to task has been added

Small bug fixes


can.kolcuoglu@planports.com 10/13/2020