Version: 3.0.7415

TR

--- 23.04.2020

Kdv raporlarındaki tefkifat hatası düzeltildi.

Gelen Efaturaları reddetme senaryosundaki bir hata düzeltildi.

--- 20.04.2020

Kişileri arşivleme özelliği eklendi. Kişiler sayfasında arşivlenmek istenen kişiyi veya kişileri seçip arşivleyebilirsiniz.

Periyodik Satışlar modülü iyileştirmeleri yapıldı.

Satış raporlarındaki excel'e aktarma hatası düzeltildi.

Arşivlenmiş ürünler artık depolarda da gözükmüyor.

EN

--- 23.04.2020

Fixed an error in VAT reports.

Fixed an error in Turkish E-Invoice.

--- 20.04.2020

Archiving contacts has been added. You can select and archive the contact or contacts you want to archive on the Contacts page.

Periodic Sales module improvements were made.

Fixed the error of exporting to excel in sales reports.

Archived products no longer shown in warehouses.


can.kolcuoglu@planports.com 4/20/2020