Version: 3.0.7396

TR

--- 02.04.2020

Borç/Alacak dekontlarındaki hata düzeltildi.

Fırsatların gösterimindeki hata düzeltildi.

--- 01.04.2020

Ön Muhasebe -> Raporlar -> Satış Raporları sayfasındaki tüm raporlar iyileştirildi. Satış Raporu Sekmesine Çizgi grafiği eklendi.

Ön Muhasebe -> Raporlar -> Alış Raporları sayfasındaki tüm raporlar iyileştirildi. Alış Raporu Sekmesine Çizgi grafiği eklendi.

Fatura oluştururken stok takibi yapılan bir ürün seçilirse Depo seçimi getirildi. Aynı özellik teklifi ve siparişi faturaya dönüştürürken de çalışacak şekilde tasarlandı.

API aracılığıyla (kendi iletişim sayfanız vb) kişi oluşturulduğunda bildirim düşmesi için ayar eklendi. Yönetim -> Ayarlar -> Firma Bilgilerim -> Yeni Aday Bildirimi kısmında ayar yapabilirsiniz.

Borç/alacak dekontlarına para birimi kuru eklendi.

E-arşiv fatura müşteriye e-posta olarak gönderilince yazdırıldı olarak işaretlememe hatası giderildi.

E-posta hesaplarındaki hata giderildi.

Paylaşılan veriler kısmındaki okundu durumunun yanına alıncının e-postayı kaç defa okuduğu bilgisi eklendi.

EN

--- 02.04.2020

Fixed an error in Credit/Debit notes .

Fixed an error of opportunity listing.

--- 01.04.2020

All reports in Pre-Accounting -> Reports -> Sales Reports have been improved. Line chart has been added to Sales Report Tab.

All reports in Pre-Accounting -> Reports -> Purchasing Reports have been improved. Line chart has been added to Purchasing Report Tab.

If a product with stock tracking is selected while creating an invoice, the Warehouse selection has been introduced. It is also designed to work when converting proposals and order into invoices.

Added setting for sending notification to user when contact is created via API (from your own contact page etc.). You can make settings in Administration -> Settings -> My Company Information -> New Lead Notification.

Currency rate is added to debit / credit notes.

Turkish e-invoice imporevements.

An error in e-mail accounts has been fixed.

Next to the read status in the shared data section, information about how many times the recipient has read the e-mail has been added.


can.kolcuoglu@planports.com 4/1/2020